VIP karta


...
VIP karta

Staňte se významným zákazníkem Sabai! Čtěte podmínky pro vystavení karty významného zákazníka, která vás opravňuje k čerpání 10% slevy na masáže a k dalším výhodám, které sezónně poskytujeme našim VIP zákazníkům. VIP karta je platná ve všech pobočkách Sabai v Čechách i na Slovensku. 
Máte-li o kartu významného zákazníka zájem, informujte se na některé z našich recepcí.

Podmínky a výše slevy se můžou v jednotlivých pobočkách lišit.
Slevy se nesčítají, uplatní se nejvyšší sleva.

Podmínky používání zákaznických karet

 • Zákazník získává nárok na vystavení zákaznické karty jednorázovým nákupem ve výši 5 000 Kč včetně DPH.
 • Zákazník za účelem získání zákaznické karty poskytne Black Rose Spa a.s. osobní údaje. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a s jejich využitím Black Rose Spa a.s. na komunikaci se zákazníkem. Pro tyto účely zákazník podepíše souhlas ve smyslu nařízení GDPR.
 • Zákaznická karta se vydává na jméno a je nepřenosná. Držitel karty je povinen prokázat se průkazem totožnosti po vyzvání pracovníkem recepce.
 • První zákaznická karta se zákazníkovi vydává bezplatně. Při ztrátě či zničení se vydává nová zákaznická karta za poplatek 100 Kč, přičemž stará zákaznická karta bude deaktivována.
 • Zákaznická karta opravňuje čerpat slevu na služby v Sabai Brno Pekařská a ve všech pobočkách Sabai Bratislava a na nákupy přes eshopy sabai.sk a sabaibrno.cz. Výši slevy určuje Black Rose Spa a.s.
 • Při platbě služeb na pobočce bude zákazníkovi poskytnuta sleva výhradně při předložení zákaznické karty pracovníkovi recepce, v jiném případě zákazník není oprávněn slevu na služby čerpat.
 • Zákazník má nárok čerpat slevu na nákup po předložení zákaznické karty v případě, že v průběhu posledních 365 dnů nakoupil na pobočce Sabai Brno Pekařská nebo přes eshop sabaibrno.cz služby za minimální souhrnnou hodnotu 5 000 Kč včetně DPH. Do souhrnu se započítávají nákupy na pobočce, u kterých byla zákaznická karta předložena a nákupy přes eshop, při kterých bylo číslo zákaznické karty zákazníkem uvedené ve webovém formuláři. Dodatečné přiřazení nákupu k zákaznické kartě není akceptováno.
 • Slevu poskytnutou na základě zákaznické karty nelze kombinovat s jinými slevami nebo akčními nabídkami.
 • Black Rose Spa a.s. si vyhrazuje právo neposkytnout slevu po předložení zákaznické karty bez udání důvodu.
 • Zákazník, kterému nebyla poskytnuta sleva po předložení zákaznické karty, je povinen zaplatit plnou částku za čerpané služby a nemá právo na kompenzaci neposkytnuté slevy.
 • V případě, že zákaznická karta není používána v souladu s těmito podmínkami, při podezření ze zneužití karty jinou osobou nebo se poskytnuté osobní údaje zákazníka nezakládají na skutečnosti, je Black Rose Spa a.s. oprávněna kartu zákazníkovi odebrat, deaktivovat či jinak znemožnit její další používání.
 • Black Rose Spa a.s. si vyhrazuje právo změnit podmínky používání zákaznických karet bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení.
 • Seznam poboček je k dispozici na www.sabaibrno.cz a www.sabai.sk.

Platnost podmínek od 1.10.2018